Vegan för miljön

1 min läsning

19 Dec

Vegan för miljön

1 min läsning

19 Dec

VARFÖR BLI VEGAN? – FÖR MILJÖNS SKULL

Bondgårdar är en förödande belastning på jorden. Det är ett ineffektivt sätt att producera mat, eftersom foder för djuren kräver mark, vatten, gödningsmedel och andra resurser som annars skulle ha använts för att producera livsmedel.

Djuruppfödningens beroende av andra resurser gör marken mindre produktiv för att odla växter och tvingar vildmark att förvandlas till jordbruks- och betesmarker. Djuravfall från massiva foderflöden och fabriksgårdar är en ledande orsak till förorening i vårt grundvatten.

Djurbruk har kopplats till en rad andra miljöproblem, inklusive förorening av b.la. jord- och dricksvatten m.m.

Vi lever i en tid när befolkningstrycket har blivit en belastning på miljön och därför finns det ytterligare argument till varför man ska äta en vegansk kost.

En vegansk diet kan mata många fler människor än en diet med animaliska produkter. Exempelvis har prognoser uppskattat att livsmedelsförsörjningen 1992 kunde ha matat omkring 6,3 miljarder människor på en 100% vegetarisk kost, eller 4,2 miljarder på en 85% vegetarisk kost.