Integritetspolicy

Integritetspolicy

Genom att besöka och använda sig av Veganskarecept.se (”webbplatsen”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) och dess tjänster godkänner användaren denna integritetspolicy. Om användaren inte accepterar villkoren bör webbplatsen eller dess tjänster ej användas.

Denna webbplats drivs av Noor Digital Agency AB, Org no: 559017-1954. Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder vår hemsida.

Som användare av vår webbplats kan du utgå från att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller kring behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss via mail: [email protected]

Uppgifter som samlas in om dig

Noor Digital Agency AB samlar in och behandlar olika typer av uppgifter om dig i samband med att du skapar ett konto på hemsidan. Vi kan till exempel behandla följande kategorier av uppgifter:

Personuppgifter om dig, till exempel namn och e-postadress.

Din kommunikation med oss. Med andra ord de uppgifter som du inkluderar i dina e-postmeddelanden till oss eller som du annars tillhandahåller oss genom kommunikation. Exempelvis samlar vi in och behandlar information om du kontaktar oss och har frågor, såsom relevanta omständigheter, dina kontaktuppgifter, tidpunkt du kontaktade oss samt annan väsentlig information vi behöver i det enskilda fallet för att kunna assistera och hantera ärendet.

Aktivitets- och enhetsinformation. För att kunna erbjuda en så anpassad hemsida som möjligt för din enhet kan vi samla in IP-adress, språk, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning. Även om vi i normalfallet inte kommer att kunna identifiera dig via denna information, kan ibland individer urskiljas från denna typ av tekniska information.

Vad samlar vi in?

När en användare besöker vår webbplats kan vi behöva samla in personuppgifter. Vi behandlar endast personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att kunna hantera webbplatsens innehåll och tillhandahålla en fungerande webbplats. Vi kan behöva samla in någon eller flera av följande uppgifter:

  • Kontaktuppgifter som e-postadress eller telefonnummer.
  • Personuppgifter som namn eller ålder.
  • Din kommunikation med oss, till exempel den information du lämnar till oss när du kontaktar oss via ett kontaktformulär, chatt eller liknande.
  • Aktivitet- och enhetsinformation, som information om webbläsare, språk och operativsystem.

Detta görs genom inhämtning av IP-adress vilket ger en indikation på din platsinformation, vilken webbläsare du använder, information om enheten du använder, vilket beteendemönster du har vid användning av vår webbplats samt genom cookies. Informationen inhämtas för att förbättra vår tjänst och för bättre marknadsföring.

Hur används uppgifterna?

  • För att följa svenska lagar. Vi på veganskarecept.se är skyldiga att följa svensk lag, vilket innebär att vi kommer att behandla dina personuppgifter i den utsträckning som krävs enligt svensk lag eller andra rättsliga förpliktelser.
  • För att skydda veganskarecept.se, dig och andra. Vi på veganskarecept.se kan behandla dina personuppgifter för att försvara våra, dina eller andras rättigheter eller andra legitima intressen. Detta kan vara nödvändigt till exempel för att skydda dig och andra eller göra rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

  • Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt, har du rätt att lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du kan läsa mer om detta på imy.se.
  • Om du vill att vi ska radera eller begränsa insamling av dina personuppgifter, kan det påverka dina möjligheter att använda funktionerna på vår webbplats. Du bör vara medveten om att det kan finnas lagar som begränsar eller utökar dina rättigheter, till exempel kan rättsliga skyldigheter hindra eller tillåta oss att radera, lämna ut eller flytta delar av dina uppgifter.

Juridisk information

Veganskarecept.se säljer inga produkter eller tjänster utan fungerar endast som en informationskanal. Därför bör frågor om gjorda beställningar ställas till respektive mobiloperatör.

Vårt mål är att all information på hemsidan ska vara aktuell och korrekt. Däremot kan vi inte garantera korrekthet och kan inte heller hållas ansvariga för innehållet på webbplatsen eller fel/brister på den.

Veganskarecept.se länkar till butiker & återförsäljare, som i vissa fall är dotterbolag till webbplatsen. Dessa sidor och deras produkter, tjänster och villkor ligger utanför vår kontroll och vi frånsäger oss allt ansvar för dessa sidor.

Uppdateringar i vår integritetspolicy